akce.jpg, 46kB akce.jpg, 46kB akce.jpg, 46kB
akce.jpg, 46kB akce.jpg, 46kB akce.jpg, 46kB

!!!UPOZORNĚNÍ!!! V rámci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže Zastávka, příspěvkové organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Fotografie jsou majetkem Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace a nelze je bez písemného souhlasu kopírovat či jinak upravovat. /pro zobrazení alb klikněte na hvězdičku/

©DDM ZASTÁVKA