V rámci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže Zastávka, příspěvkové organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Fotografie jsou majetkem Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace a nelze je bez písemného souhlasu kopírovat či jinak upravovat.

 • Keramika rodiče s dětmi
 • Malování na textil
 • Vánoční ozdoby z korálků
 • Soutěž o nej vánoční přání
 • Tvořivá dílna s výstavou
 • Vánoční výstava
 • Mikuláš
 • Mikuláš v Klokáncích
 • Výtvarná dílna pro dospělé - výroba adventních věnců
 • Začarovaný les
 • Výroba lucerniček
 • Podzimní prázdniny 2018
 • Tiffany vitráž dospělí
 • Drakiáda 2018
 • Mladí zoologové - obora v Okrouhlíku
 • Hornický den 2018
 • Výtvarná dílna pro dospělé - mozaika
 • Keramika pro rodiče s dětmi
 • ©DDM ZASTÁVKA