V rámci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže Zastávka, příspěvkové organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Fotografie jsou majetkem Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace a nelze je bez písemného souhlasu kopírovat či jinak upravovat.

  • Drakiáda 2018
  • Mladí zoologové - obora v Okrouhlíku
  • Hornický den 2018
  • Výtvarná dílna pro dospělé - mozaika
  • Keramika pro rodiče s dětmi
  • ©DDM ZASTÁVKA