V rámci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže Zastávka, příspěvkové organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Fotografie jsou majetkem Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace a nelze je bez písemného souhlasu kopírovat či jinak upravovat.

fotogalerii pruběžně budeme aktualizovat a upravovat

 • Kemp airsoft 2018
 • Soustředění fotbal II. 2018
 • Duhový týden 2018
 • Soustředění fotbal I. 2018
 • Alenka v říši divů 2018
 • Stroj času 2018
 • Sporťáček 2018
 • Cesta kolem světa 2018
 • Robinsoni 2018
 • Olympiáda MŠ 2018
 • Den dětí 2018
 • Mladí zoologové - Ranč Zálesná Zhoř
 • Výtvarná dílna pro dospělé - pedig
 • Víkendovka airsoft
 • Ochránci přírody - sázení stromků 2018
 • Ochránci přírody - listová leporela 2018
 • Čarodějný rej 2018
 • Aprílový běh 2018
 • Mladí zoologové - farma U Černých ovcí
 • Velikonoční prázdniny 2018
 • Turnaj v ping-pongu 2018
 • Dny elektronové mikroskopie - Hokus pokus starší
 • Šmoulí karneval 2018
 • Mendlova univerzita Hokus pokus starší
 • Mikuláš v Klokáncích 2018
 • Den otevřených dveří Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky - Hokus pokus starší
 • Podzimní prázdniny 2018
 • Miniškolička
 • Drakiáda 2018
 • Hornický den 2018
 • ©DDM ZASTÁVKA